"Den retfærdige skal leve af tro"

Kim Torp er pastor i Bibel og Missionscentret i Thisted, som han startede for mere end 30 siden. Han leder netværket Connections Danmark og tilser netværkskirker i 20 lande. Hans undervisning denne lørdag vil hjælpe dig til at se Kristi fuldbragte værk, udruste og styrke dig i din vandring med Jesus. Der er stadig kun én måde for den retfærdige at leve på, og det er af tro.